Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Fundację Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym "Być Jak Inni" z siedzibą w Ciechanowie ul. Niechodzka 14a postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci, Zamawiający dokonał na podstawie art.91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z póź. zm.) wyboru jako najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:

W części I
Pierron Polska
ul. Galibardiego 4 loc.12c
04-078 Warszawa
Cena najkorzystniejszej oferty - 14 202,40 zł brutto

W części II
Pierron Polska
ul. Garibaldiego 4 loc. 12c
04-078 Warszawa
Cena najkorzystniejszej oferty - 10760,01 zł brutto

W części III
Eres-Medical
21-008 Tomaszowice, Płouszowice kol. 64B
Cena najkorzystniejszej oferty - 35 678,95 zł