Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

główna

Fundacja "Być Jak Inni" jest organizacją pożytku publicznego

 

Zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2004 roku podatnik - osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku.

Na ostatniej stronie PITu znajdą Państwo okienko "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" - należy tam wpisać nazwę Fundacji oraz numer KRS.

Jeśli zechcieliby Państwo przekazać nam 1% swojego podatku, poniżej przedstawiamy dane, które należy wpisać:

Nazwa OPP: Fundacja Pomocy Dzieciom Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym
Być Jak Inni
Nr KRS: 0000227948

 

                                                Dziękujemy wszystkim Darczyńcom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Pomocy Dzieciom Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym

Być Jak Inni

Ul. Niechodzka 14a,

06-400 Ciechanów,    

tel/fax 023 674 35 32,    

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KRS 0000227948

NIP 5661882761

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001

Fundacja działa  od 8 lutego  2005r.
 30 października 2009r uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
Celami działania  Fundacji jest:

1.    Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

2.    Udzielanie wsparcia ich rodzinom.
3.    Prowadzenie kompleksowej diagnozy, terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
4.    Promocja problemu i potrzeb osób dotkniętych w/w zaburzeniami oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej.
5.    Rzecznictwo interesów i praw dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
Działania prowadzone są:
•    w Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym – w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia
•    poprzez realizację  projektów finansowanych przez jednostki administracji publicznej

Nasza działalność byłaby bardzo trudna bez wsparcia zaprzyjaźnionych osób oraz firm. Serdecznie dziękujemy za pomoc!

 

Fundacji Energa za przekazanie darowizny: w  roku 2009 -17.800 zł, w roku 2010 - 5.600 zł, w roku 2011- 15.600 zł, w roku 2012 – 9000zł, w roku 2013 – 6.100 zł

Starostwo
Panu Sławomirowi Morawskiemu Staroście Powiatu Ciechanowskiego działającego w imieniu i na rzecz  Skarbu Państwa, za przekazanie budynków, w których działa fundacja w użytkowanie wieczyste. Wartość przedmiotu darowizny określona w akcie notarialnym to: 371.880,00 zł
  Delitissue  Sp.z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Mleczarskiej 31, za przekazanie darowizny
  Pani Edycie Warszawskiej, Zarządowi Stowarzyszenia, wszystkim Rodzicom i osobom zaangażowanym w działalność nie istniejącego już Stowarzyszenia "Siła Nadziei", za wyposażenie budynku i przekazanie naszej Fundacji sprzętu terapeutyczno - rehabilitacyjnego oraz licznych pomocy dydaktycznych.
 
ZWiK
 Wszystkim pracownikom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie za nieodpłatne wykonanie przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej do naszego budynku. Szczególne podziękowanie pragniemy przekazać Panu Prezesowi Andrzejowi Boli, Panu Prezesowi Jackowi Jelonkiewiczowi.
  Zakładowi Geodezyjnemu "Geomiar" w Ciechanowie za wykonanie inwentaryzacji przyłącza wodociągowego do budynku Fundacji.
 
UMC
 Panu Prezydentowi Miasta Ciechanów , za użyczenie pieców akumulacyjnych
   Panoramie Firm za bezpłatne umieszczenie naszego ogłoszenia.
 
Med Life
 Firmie Med & Life
 
Elektron
Firmie handlowej "ELEKTRON", Markowi Bujakowskiemu, Jerzemu Grudzińskiemu, Jerzemu Grzybowskiemu oraz pracownikom za darmowe przekazanie materiałów do zmiany oświetlenia.
 
Jaco
Pani Bożenie Kapczyńskiej z pracowni reklamy "JACO" za nieodpłatne wykonanie tablicy informacyjnej.
   Panu Robertowi Dobrydnio za nieodpłatne usługi elektryczne.
   Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, za przekazanie komputera
 
KRC
Ks. Dr Krzysztofowi Stępniakowi Dyrektorowi Radia KATOLICKIEGO w Ciechanowie, za zezwolenie na nieodpłatną transmisję ogłoszenia
 
TC
TYGODNIKOWI CIECHANOWSKIEMU, za nieodpłatne umieszczenie ogłoszenia
 
Habys
Firmie HABYS, za przekazanie kosmetyków do masażu i podkładów higienicznych
 
PKO BP
Dyrekcji II Regionalnego Oddziału Korporacyjnego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A, za przekazanie 800zł na cele statutowe
 
MBR
 Dyrekcji Mazowieckiego Banku Regionalnego, oddział w Ciechanowie, za przekazanie 1000zł, na remont sali do rehabilitacji
 
Delta
Panom Jackowi Kunickiemu, Bogusławowi Urbaniakowi i Antoniemu Żerańskiemu oraz pracownikom Zakładu Budowlanego "DELTA" w Ciechanowie za nieodpłatne wykonanie remontu podłogi w naszej fundacji.
  Właścicielom Drukarni "Druk-Handel", za nieodpłatne wydrukowanie plakatów na konferencję, wizytówek i bilbordów.
 
PBB
Fundacji Jolanty Kwaśniweskiej - POROZUMIENIE BEZ BARIER , za dofinansowanie w kwocie 5000zł , do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 
TVP
TELEWIZJI POLSKIEJ TVP za wsparcie finansowe w kwocie 15000zł, w ramach akcji ,,Reklama Dzieciom 2006", na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z autyzmem
  Pani doktor Magdalenie Cubale - Kucharskiej z Instytutu Medycyny Integracyjnej - ARCANA w Warszawie , za wykonanie badań diagnostycznych u 38 dzieci z autyzmem
  Zarządowi Funduszu Inwestycyjnego Lethbridge Investment Limited, za sfinansowanie badań medycznych u 38 dzieci z autyzmem.
  Dyrekcji Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowemu LEMAR, ze Skoków Wlkp. Potrzanowo, za przekazanie papy na remont dachu budynku fundacji
  Panu Jackowi Borkowskiemu, właścicielowi firmy transportowej, za nieodpłatny transport papy.
  Panu Andrzejowi Zimowskiemu , właścicielowi Zakładu Remontowo-Budowlano-Produkcyjno-Handlowego "DEKAR", za wykonanie remontu dachu naszego budynku.
  Absolwentom I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, rocznik 1979-1983- kl BB, za wsparcie finansowe
 
Corrina
Pani Katarzynie Kacprzak z Biura Podróży Corrina w Ciechanowie za przekazanie 2000 zł.
  Całej Wspólnocie Kościoła Domowego w Ciechanowie za zorganizowanie festynu rodzinnego i przekazanie 2700 zł.
  Pani Katarzynie i Aleksandrowi  Chmielińskim, za przekazanie pomocy dydaktycznych
  Uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół nr 1 im.gen. Józefa Bema w Ciechanowie, za zorganizowanie akcji charytatywnej ,,SŁODKA KAWIARENKA" i przekazanie dochodu w kwocie 600 zł
  Panu Sławomirowi Morawskiemu Staroście Powiatu Ciechanowskiego , za przekazanie na własność Fundacji nieruchomości położonej przy ul. Niechodzkiej 14A w Ciechanowie