Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Przetarg (2006/2007)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Fundację Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym "Być Jak Inni" z siedzibą w Ciechanowie ul. Niechodzka 14a postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci, Zamawiający dokonał na podstawie art.91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z póź. zm.) wyboru jako najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:

W części I
Pierron Polska
ul. Galibardiego 4 loc.12c
04-078 Warszawa
Cena najkorzystniejszej oferty - 14 202,40 zł brutto

W części II
Pierron Polska
ul. Garibaldiego 4 loc. 12c
04-078 Warszawa
Cena najkorzystniejszej oferty - 10760,01 zł brutto

W części III
Eres-Medical
21-008 Tomaszowice, Płouszowice kol. 64B
Cena najkorzystniejszej oferty - 35 678,95 zł

Poniżej publikujemy kolejne zapytania do przetargu wraz z odpowiedziami.

Odnośnie cz. III- stoły do masażu leczniczego

 • Na jakiego rodzaju konstrukcji mają być stoły - metalowej czy drewnianej?
  Stoły do masażu leczniczego powinny być na konstrukcji metalowej.

Odnośnie cz. III- okrycie

 • Czy chodzi o prześcieradła frotte z gumką , które będą stosowane m. in. do stołów do masażu?
  Zamawiający miał na myśli prześcieradła frotte z gumką do stołów do masażu.

Odnośnie cz. III-  podkłady celulozowe

 • Jaką szerokość podkładów Zamawiający dopuści 50, 60 czy 70 cm, przy perforacji  co 40 cm?
  Zamawiający dopuści podkłady celulozowe o szerokości 60, 70 cm przy perforacji co 40 cm.

Odnośnie cz. III- wieszak

 • Czy Zamawiający ma na myśli wieszak do ręczników papierowych(podkładów celulozowych?
  Zamawiający ma na myśli wieszak do ręczników papierowych( podkładów celulozowych).

Odnośnie cz. III- aparat do krioterapii

 • Czy zestaw ma zawierać butlę?
  Zestaw ma zawierać butlę.

Odnośnie cz. III- aparat do krioterapii

 • Czy  urządzenie ma być przenośne, czy przejezdne?
  Zamawiający dopuszcza urządzenie przejezdne.

Odnośnie cz. III- urządzenie do terapii polem magnetycznym

 • Czy Zamawiający dopuści zestaw z aplikatorem 550 mm i leżanką  L-10?
  Zamawiający dopuści zestaw z aplikatorem 550 mm i leżanką. Urządzenie nie może mieć aplikatora mniejszego niż 550 mm.
Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym ?Być Jak Inni? w Ciechanowie, ul. Niechodzka 14a, 06-400 Ciechanów, tel./fax: 023 674 35 32, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci. Szczegółowe informacje:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (dokument pdf - 39KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dokument rtf spakowany zipem - 39 KB)

Poniżej publikujemy zapytania do przetargu wraz z odpowiedziami.

Odnośnie części III-Aparat do terapii ultradźwiękowej

 • Czy Zamawiający dopuści aparat dwugłowicowy ?głowice ultradźwiękowe 1 MHz(4 cm) i 3 MHz (1 cm) posiadający 60 programów standardowych z możliwością modyfikacji?
  Zamawiający pozostaje przy aparacie jednogłowicowym, głowica 1 MHz/5cm2

Odnośnie części III-Aparat do laseroterapii

 • Czy Zamawiający dopuści urządzenie dwusondowe z sondą punktową 820 nm-500 mW i sondą powierzchniową/ 660 nm-(10x50) MW?
  Zamawiający dopuszcza urządzenie dwusondowe z sondą punktową 820 nm-500 mW i sondą powierzchniową/ 660 nm-(10x50) MW.

Odnośnie części III-Urządzenie do terapii polem magnetycznym

 • Czy Zamawiający ma na myśli urządzenie wyposażone w aparat szpulowy 60cm wraz z kozetką aluminiową?
  Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w aparat szpulowy 60 cm wraz z leżanką.
Zarząd Fundacji Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym "Być Jak Inni" z siedzibą przy ul. Niechodzkiej 14a, 06-400 Ciechanów - jako "Zamawiający" zawiadamia, że przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 euro 01/PN/2006 z dnia 12.12.2006r na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego zostł unieważniony.