Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

 

Do Poradni logopedycznej  wymagane jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu

 

Poradnia zapewnia :

  • Konsultacje logopedyczne (ocenę rozwoju mowy, ocenę sprawności aparatu artykulacyjnego)
  • Korekty artykulacji (dyslalie)
  • Terapię zaburzeń mowy typu : rhynolalia, palatolalia, afazje, dysfazje, dysartrie,
  • Terapię niepłynności mowy,
  • Terapię w przypadku braku lub opóźnienia rozwoju mowy biernej i czynnej
  • Terapię mowy u dzieci niedosłyszących
  • Terapię innych niespecyficznych zaburzeń mowy

 

________________________________________