Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Programy

W styczniu 2007 r. rozpoczęliśmy realizację pilotażowego programu ,,Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie?.

W ramach zadań z zakresu wczesnego wspomagania terapią objęliśmy w sumie 52 dzieci w wieku od 1 do 10 roku życia z różnymi, często sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, z terenu Ciechanowa i Powiatu Ciechanowskiego.

W zależności od głębokości zaburzeń dzieci otrzymały pomoc w zakresie:

  • specjalistycznych konsultacji lekarskich:
    • neurologa dziecięcego,
    • lekarza rehabilitanta,
    • lekarza pediatry,
  • konsultacji fizjoterapeutycznych,
  • logopedycznych.
Wszystkie w/w konsultacje prowadzone były dla każdego dziecka (co 3 miesiące). Ponadto, dzieci uczestniczyły w terapii, która w zależności od skali problemu wynosiła od 2 ? do 5 godzin tygodniowo. Terapia obejmowała zajęcia edukacyjne, logopedyczne i integracji sensorycznej. Program dał możliwość podpisania porozumienia o współpracy z p. dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Ciechanowie, dzięki czemu niektóre dzieci realizujące ten sam program pilotażowy w SOSW korzystały z konsultacji lekarskich, terapii integracji sensorycznej, która dotychczas realizowana była tylko w naszym NZOZ


W roku 2008, działania podjęte w ramach programu pilotażowego, który zakończył się w grudniu 2007 r., są kontynuowane w ramach programu Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.