Informacje

Konto bankowe
SGB-Bank Spółka Akcyjna o/ Ciechanów ul. Kopernika 2
11 1610 1348 2102 0003 1147 0001

NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Zarząd Fundacji
Katarzyna Agnieszka Kowalska - Prezes Fundacji
Maria Majewska - Zastępca Prezesa Fundacji
Joanna Sadowska 

Rada Fundacji
Urszula Wądołowska - Przewodnicząca
Jacek Zawiśliński - Zastępca Przewodniczącej
Henryka Godzwa
Ewa Jankowska