Informacje

Konto bankowe
SGB-Bank Spółka Akcyjna o/ Ciechanów ul. Kopernika 2
11 1610 1348 2102 0003 1147 0001

NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Główne cele działalności Fundacji Być Jak Inni to:
1.    Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi;
2.    Udzielanie wsparcia ich rodzinom;
3.    Prowadzenie kompleksowej diagnozy, terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi;
4.    Promocja problemu i potrzeb osób dotkniętych w/w zaburzeniami oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej;
5.    Rzecznictwo interesów i praw dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi;
Nasze działania prowadzone są w:


Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym – w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia poprzez realizację  projektów finansowanych przez jednostki administracji publicznej