Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Główne cele działalności Fundacji Być Jak Inni to:
1.    Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi;
2.    Udzielanie wsparcia ich rodzinom;
3.    Prowadzenie kompleksowej diagnozy, terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi;
4.    Promocja problemu i potrzeb osób dotkniętych w/w zaburzeniami oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej;
5.    Rzecznictwo interesów i praw dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi;
Nasze działania prowadzone są w:


Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym – w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia poprzez realizację  projektów finansowanych przez jednostki administracji publicznej